СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "ДАНИ МЕД СДИ" ЕООД

Основният предмет на дейност на СТМ "ДАНИ МЕД СДИ" ЕООД – Велико Търново е консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Населено място: 
Област Велико ТърновоВелико Търново
Телефон: 
0888 300 352
Лице за контакт: 
СТАНИСЛАВА ТРЪНКОВА
Имейл за контакт: 
Оставащо време: 80%
09/06/2018 (1 месец)