Машини & Оборудване

СъдържаниеВалидна до
ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ДЮЗИ ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА ТЕЛОВЕ И АРМАТУРНА СТОМАНАПредлагам износоустойчиви твърдосплавни дюзи от волфрамов карбид /видия/ предназначени за изправящи дюзи на изправно-отрезни телоизправящи машини за изправяне, оразмеряване и разкрояване на арматурна стомана и стоманени телове. Дюзите изработвам в пълно съответствие с техническите изисквания на потребителя и съобразно спецификата на наличното производствено оборудване с цел лесен монтаж и безпроблемното им оптимално функциониране24/11/2017
ЛИНИЯ за производство на ПЕЛЕТИ – 1000 кг/ч ЛИНИЯ за производство на ПЕЛЕТИ – 1000 кг/ч Линията е с производителност 1000 кг/ч Предназначение: производство на пелети от иглолистна/широколистна дървесина, биомаса, изрезки, талаш, трина, сено, слама, слънчогледови люспи, фуражни смески и др. суровини и материали. Произведените пелети са с диаметър 6 мм и дължина съгласно стандарт EN 14961-2 Линията за производство на пелети е напълно автоматизирана – от вход на суровината до изход на пакетирана готова продукция. Може да работи при непрекъснат режим - 24 часа, 7 дни в седмицата. ОБОРУДВАНЕ, включено в линията: 25/11/2017
МАШИНА за БЛАСТИРАНЕ МАШИНА за БЛАСТИРАНЕ Предназначение: бластиране и полиране на метални детайли Бластирането може да се извършва с добавъчен материал или без добавъчен материал Бластирането и полирането се извършва чрез ротация на барабана, в който детайлите се удрят и трият както помежду си, така и с добавъчния материал ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • капацитет на едно пълнене: от 5 кг до 5000 кг с добавъчния материал • времетраене на един цикъл: 20-60 мин • собствена аспирационна система • аспирирането се извършва след спиране на барабана за 5 мин • собствена прахопочистваща система 25/11/2017
ЛИНИЯ за ПРОИЗВОДСТВО на ПЕЛЕТИЛИНИЯ за ПРОИЗВОДСТВО на ПЕЛЕТИ Предназначение: производство на пелети от иглолистна/широколистна дървесина, биомаса, изрезки, талаш, трина, сено, слама, слънчогледови люспи, фуражни смески и др. суровини и материали. Произведените пелети са с диаметър 6 мм и дължина съгласно стандарт EN 14961-2 Линията за производство на пелети използва като източник за енергия ел. енергия и дървесен продукт като гориво. По своята същност тя е 100 % екологична. 05/12/2017
ЛИНИЯ за производство на ПЕЛЕТИ – 2000 кг/ч ЛИНИЯ за производство на ПЕЛЕТИ – 2000 кг/ч Линията е с производителност 2000 кг/ч Предназначение: производство на пелети от иглолистна/широколистна дървесина, биомаса, изрезки, талаш, трина, сено, слама, слънчогледови люспи, фуражни смески и др. суровини и материали. Произведените пелети са с диаметър 6 мм и дължина съгласно стандарт EN 14961-2 Линията за производство на пелети използва като източник за енергия ел. енергия и дървесен продукт като гориво. Не се използват никакви допълнителни добавъчни материали. По своята същност тя е 100 % екологична. 05/12/2017
СУШИЛНЯ – 250 кг/ч изсушен материалСУШИЛНЯ – 250 кг/ч изсушен материал Предназначение: сушене на дървесина, изрезки, талаш, трици, тиквени семки и др. суровини и материали. Проектира и произвежда: СУШИЛНИ за ТРИЦИ и СУШИЛНИ за ЧИПС ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • производителност: 250 кг/ч изсушен материал • включва: горелка, горивна камера, искроуловител, барабан, циклон, вентилатор • начална влажност на суровината: 50 % • изходна /крайна/ влажност: 10 % • мощност на вентилатора:7,5 kw • контролер и ел. табло за автоматично управление Гаранционен срок: 18 месеца. за контакт: 06/12/2017
ЛИНИЯ за производство на ПЕЛЕТИ – 1500 кг/ч ЛИНИЯ за производство на ПЕЛЕТИ – 1500 кг/ч Линията е с производителност 1500 кг/ч Предназначение: производство на пелети от иглолистна/широколистна дървесина, биомаса, изрезки, талаш, трина, сено, слама, слънчогледови люспи, фуражни смески и др. суровини и материали. Произведените пелети са с диаметър 6 мм и дължина съгласно стандарт EN 14961-2 Линията за производство на пелети е напълно автоматизирана – от вход на суровината до изход на пакетирана готова продукция. Може да работи при непрекъснат режим - 24 часа, 7 дни в седмицата. ОБОРУДВАНЕ, включено в линията: 06/12/2017
ГАЗОРЕЗНА МАШИНА със CNC управлениеГАЗОРЕЗНА МАШИНА със CNC управление Предназначение: програмно рязане и разкрояване на листова ламарина с дебелина до 300 мм ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ: • Машината може да бъде изработена с един или повече газови резака /бренера/. • Необходими газове - кислород и пропан-бутан • Механика - тип мостов плотер • Интерполация - линейна и кръгова • Точност на механиката - 0,1 mm/m • Максимална транспортна скорост на машината - 15 m/min • Максимална скорост на рязане - 750 mm/min • Захранващо напрежение - АС 230 V 50 Hz • Мощност на захранването - 1000 W 08/12/2017
ДРОБОМЕТНА КАМЕРА ДРОБОМЕТНА КАМЕРА Предназначение: почистване на листова ламарина; профили; греди; колони; тръби; едри и дребни леярски, чугунени или стоманени детайли Дробометната камера се използва за почистване на черни, неръждаеми и цветни метали от ръжда и масло преди боядисване и преди нанасяне на антикорозионна защита и пожароустойчиво покритие Дробоструенето се извършва в няколко вида камери: * Тунелни камери – за дълги греди, колони и тръби * Камери с въртяща се маса – за малки и средни детайли от леярското производство и газорезно разкрояване 10/12/2017
ДРОБИЛКА за дървесина – 37,0 kw ДРОБИЛКА за дървесина – 37,0 kw Предназначение: раздробяване на дървесина Проектира и произвежда: ДИСКОВИ и РОТОРНИ дробилки ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • минимална дължина на раздробените дървесни частици: 10 мм • максимална дължина на раздробените дървесни частици: 40 мм • дължината на основния % от частиците може да се регулира • подаващ хидравличен механизъм • мощност: 37,0 kw • ел. табло за управление Гаранционен срок: 18 месеца. за контакт: “КЕСИН“ – поръчкови НЕСТАНДАРТНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ http://www.kessin-ltd.com 10/12/2017

Страници