Стоки за дома

Подкатегории: Бяла техника (0) Мебели (13) Спортни (1) Книги&Списания (0) Други (1)

СъдържаниеВалидна до
Горелка на пелети евтино отоплениеСКЛАДОВА ТЕХНИКА АД е фирма с частен капитал и предмет на дейност проектиране, производство и търговия на пелетни котли и горелки. СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД поддържа реномето си на сериозен Европейски производител посредством висок професионализъм, ангажираност към изискванията на клиентите и непрекъснато усъвършенстване и обновяване на продуктовите линии. Пелетни котли и горелки, евтино отопление, горелка на пелети, печка на пелети, котел, котел на пелети http://www.st-bg.com/bg/household_listing/i118/Пелетни-котли-и-горелки.html14/02/2050