Условия за ползване на услугите на Wizard-bg.com

С посещението и ползването на Wizard-bg.com, по какъвто и да е начин, Вие се съгласявате с тези условия. Тези Условия за ползване са договор между вас и Wizard-bg.com. Вие се съгласявате, че тази електронна версия на тези условия има същата сила и действие като споразумение в писмена форма. Ако не сте съгласни с тези условия на ползване, Вие не трябва да използвате Wizard-bg.com.

Ние можем да променяме условията по всяко време и без предизвестие. Ако не сте съгласни с всички промени, единствено средство за защита е да спрете да използвате Wizard-bg.com. Вашето използване на Wizard-bg.com след влизането в сила на новите промени ще представлява съгласие с направените промени.

Никаква част от съдържанието на Wizard-bg.com не може да бъде репродуцирано, записвано или предавано под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие. Цялото съдържание на този сайт се защитават от правата върху индустриалната и интелектуалната собственост.
Информацията, включена в този сайт, е предимно за ориентировъчно информиране. Независимо че Wizard-bg.com полага всички разумни усилия за гарантиране на коректността на цялата информация на сайта, нейната точност не може да бъде гарантирана, и Wizard-bg.com не поема никаква отговорност за точността,и автентичността на която и да било от информациите на този сайт.

Wizard-bg.com не носи отговорност за точността, качеството, своевременността, достъпността, или непълнотата в съдържанието, или други материали, които са достъпни чрез Wizard-bg.com. Ние предоставяме на Wizard-bg.com база данни, да я използвате на Ваш собствен риск, не носим отговорност за евентуални грешки или пропуски в съдържанието, или за каквато и да е форма на загуби или щети (ВКЛЮЧИТЕЛНО последващи, индиректни и случайни). Ние не даваме гаранции за истината и валидността. Wizard-bg.com не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие достъп на трети лица до съхраняваната информация.

При използването на Wizard-bg.com е забранено да публикувате, изпращате или предавате по друг начин към или през сайта каквито и да е незаконни, вредни, тормозещи, клеветнически, заплашителни, вулгарни, сексуални, изразяващи омраза или по друга причина нежелателни материали от всякакъв вид; всякакви материали, които експлоатират деца или застрашават или накърняват личната неприкосновеност на друго лице или негови права. Да качвате или предоставяте достъп по друг начин до файлове, които съдържат изображения, софтуер или други материали, защитени от законите за интелектуалната собственост, включително без ограничение законите за авторските права или търговските марки и правото на публичност и лична неприкосновеност, освен ако не притежавате или контролирате правата върху тях, или сте получили всички необходими разрешения, за да извършвате тези действия; да участвате в заблуждаващ онлайн маркетинг; да нарушавате приложимите закони или регулации, или

Потребителите са лично отговорни за всички свои действия при използване на Wizard-bg.com. Вие трябва да следвате всички приложими закони и подзаконови актове и не трябва да участвате в незаконни дейности. Единствено Вие сте отговорни за съдържание, което качвате, прехвърляте, изпращате или предоставяне по друг начин. Това включва каквато и да е лична информация, която да ползвате с помощта на Directory.wizard-bg.com. Вие разбирате и приемате, че Directory.wizard-bg.com НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за всякакъв контакт, взаимодействие, намеса в личния живот, и всички други последици, които възникват между Вас и всеки друг потребител на Directory.wizard-bg.com, и че цялата отговорност пада на Вас. Вие се задължавате, да не публикувате невярна или подвеждаща информация.

Интернет може да съдържа някои материали, които са неподходящи за младежка публика. Независимо от контрола на екипа на Wizard-bg.com на сайта може да има неподходящи връзки. Има редица начини, по които можете да контролирате това, което вашето дете може да види онлайн. Вие може да използвате филтриращ софтуер за управление на онлайн действията на детето си. Моля, не забравяйте, че инструментите за филтриране са чудесен начин да контролират онлайн посещенията на детето си, и няма заместител на родителския контрол в интернет.

Wizard-bg.com не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Wizard-bg.com.

Wizard-bg.com може да редактира, премества или изтрива съдържание в Wizard-bg.com, без предизвестие или каквато и да е причина по наше усмотрение. Вие потвърждавате, че Wizard-bg.com, заедно със своите редактори, имат неограничена свобода на действие за определяне на структурата и съдържанието на Wizard-bg.com и Вие не може да разчита на който и да е аспект на включването на обява, фирма или сайта в сайта. Вие се съгласявате да не предявявате всякакви искове, свързани с включването, разположението, или отстраняване на всеки сайт в Wizard-bg.com или към заглавието или описанието на всеки сайт в Wizard-bg.com.

Ние не носим отговорност за всяко неизпълнение за премахване или забавяне в премахване на настъпили вредни, вследствие от неточни, незаконно, или друго нежелателно съдържание в Wizard-bg.com, предоставени от трети страни.

В Wizard-bg.com предлагаме връзки към други сайтове или ресурси, които са напълно независими от този сайт. Тези сайтове може да съдържат информация или материал, които отделни лица могат да сметнат за неподходящи или обидни. Ние не контролираме тези сайтове и ресурси и не сме отговорни за точността, изчерпателността или автентичността на информацията на тези сайтове, включително тяхната наличност, съдържанието, точността, законността или предоставянето на услуги. Вие приемате, че ние не носим отговорност за точността, спазването на авторското право, законността, благоприличието или всеки друг аспект от съдържанието на подобни сайтове, както и не носим отговорност за грешки или пропуски във всички препратки към други сайтове или техните продукти и услуги. Вие се отказва от всякакви искове, в резултат от показването на материал в или чрез Wizard-bg.com.

ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ В Wizard-bg.com :
- Потребителят е напълно отговорен за съдържанието на обявата, която публикува, за всякакви грешки или неточности в описанието на услугата или стоката.
- Заглавията и текста на обявите се изписват задължително на български (на кирилица). В противен случай те ще бъдат премахвани от модераторите / администраторите. Допуска се изписването на други езици при условие, че има описание и на български.
- Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга.
- Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика.
- Обявите в сайта трябва да описват подробно предлаганата стока или услуга, информацията трябва да бъде достоверна и не трябва да съдържа лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки.
- Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път, в няколко рубрики.
- Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията (телефони, уеб адреси и др.)
- Забранява се публикуване на обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност /импулсни номера/, без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване.
- Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.
- Всеки потребител носи отговорност за използваните от него снимки в обявата която публикува.
- Забранено е публикуването на снимки с порнографско съдържание. Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.
- Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство или правата на трети страни (авторско право и други права на интелектуална собственост) и които могат да се считат за противоречащи на добрите нрави. Музика, филми, софтуер и други стоки, които нарушават авторски права и права на интелектуална собственост;
- Забранени са линкове към други сайтове за обяви.

Wizard-bg.com не носи отговорност за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта. Wizard-bg.com не поема каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да било преки или косвени, причинно обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по какъвто и да било начин с достъпа до или използването на сайта Wizard-bg.com.

При зареждане на уебстраницата Wizard-bg.com, може да инсталира върху компютрите на Клиента бисквитки (cookies), малък отрязък от текст, изпратен до браузъра ви от уебсайта. Поради своята същност бисквитите не са опасни за вашата сигурност онлайн – те не са нито spyware, нито вируси. В текстовия файл не се съдържа никаква персонална информация, личните ви данни не са обект на отразяване в бисквитките. Тя помага на сайта да запомни информация за посещението ви, като предпочитания от вас език и други настройки. Това може да улесни следващото ви посещение и да направи сайта по-полезен за вас. „Бисквитките“ играят важна роля.

Ако предпочитате да не разрешавате „бисквитки“, вашият браузър ви предоставят възможността да ги управлявате, както ви е удобно.

В някои браузъри можете да зададете правила за управлението на „бисквитките“ за всеки отделен сайт, което ви дава по-прецизен контрол над поверителността ви. Това означава, че можете да забраните „бисквитките“ от всички сайтове с изключение на тези, на които имате доверие.

Ако ползвате браузъра Google Chrome менюто Инструменти съдържа опцията Изчистване на данните за сърфирането. Можете да я използвате, за да изтриете „бисквитките“ и другата информация за сайтовете и приставките, включително данните, съхранени на устройството ви от Adobe Flash Player (най-често се наричат „бисквитки“ на Flash). Вижте инструкциите ни за управлението на „бисквитките“ в Chrome.

Друга функция на Chrome е режимът „инкогнито“. Можете да сърфирате в него, когато не искате посетените от вас уебсайтове или извършени изтегляния да се записват в историята ви на сърфиране и изтегляне. „Бисквитките“, създадени в „инкогнито“, се изтриват, след като затворите всички прозорци в този режим.

Internet Explorer предоставя много различни начини за управление на „бисквитките“, които се съхраняват на вашия компютър. Можете да блокирате или разрешите „бисквитки“ или да изберете конкретни сайтове, от които ще приемате „бисквитки“. Когато правите такива промени, „бисквитките“, които вече са съхранени на вашия компютър, няма да бъдат засегнати.

Ако използвате Internet Explorer като браузър и искате да изтриете „бисквитките“, трябва да направите следното: Отворете браузъра и от менюто най-горе изберете Tools и кликнете на Internet Options. В новия прозорец, който ще ви се отвори, изберете General и после Delete Cookies. Ако сте с по-нова версия на Internet Explorer, след като изберете Tools от менюто, кликнете на Delete browsing history и Delete Cookies.

Блокиране или разрешаване на всички бисквитки. Щракнете върху бутона Инструменти, а след това върху Опции за интернет. Щракнете върху раздела Поверителност, а след това в Настройки преместете плъзгача в началото, за да блокирате всички бисквитки, или в края, за да разрешите всички бисквитки, а след това щракнете върху OK.

Ако ползвате Mozilla Firefox като интернет браузър, трябва да отворите браузъра и от горното меню да изберете Tools. След това кликнете на Options и от новия диалогов прозорец изберете Privacy. За да изтриете бисквитките, натиснете Delete бутона, който се намира непосредствено до полето Cookies. В по-новите версии на Mozilla Firefox е интегрирана клавишна комбинация, с която да триете съхранените файлове. За да го направите, натиснете Ctrl + Shift + Del и в новия прозорец сложете отметка на Cookies – така те ще бъдат изтрити, след като натиснете Clear Private Data Now. Ако използвате най-новата версия на Mozilla Firefox, то изчистването на бисквитките при вас ще стане по различен начин. След като отворите браузъра, изберете Tools от менюто най-горе, после кликнете на Clear Recent History. След като ви се появи прозорецът от следващата снимка, кликнете на Details и изберете Cookies от списъка. Завършете процеса с Clear Now.

Ако ползвате интернет браузър е Opera, трябва изпълните следните стъпки.Изберете Tools, след това Preferences и Advanced. След като го направите, изберете Cookies и кликнете върху Manage Cookies. Сега остава да изберете сайта или сайтовете, чиито бисквитки да изтриете и да натиснете Delete бутона.

Потребителите на сайтът се съгласяват, че сайтът не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните от тях обяви, профили на фирми и сайтове.