Консултантски

СъдържаниеВалидна до
"ДАНИ МЕД СДИ" ЕООДОсновният предмет на дейност на СТМ "ДAНИ МЕД СДИ" ЕООД е консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.24/08/2018