Компютърни

СъдържаниеВалидна до
Курс по MS Excel.Курс по КК4„Дигитална компетентност – MS Excel“ По ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020г., проект „Обучения за заети лица“ Продължителност на обучението – 300 уч.часа. Изисквания към кандидатите: Провеждане на входящ тест; Издаване на Сертификат. Курсът се провежда в присъствена вечерна форма, в делнични дни или Съботно-Неделно.19/01/2018