Спорт

Български съюз за физическа култура и спорт

Български съюз за физическа култура и спорт е юридическо лице с нестопанска цел и осъществяващо дейността си съобразно разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта.

Спортна федерация на глухите в България

Спортна федерация на глухите е правоприемник на учредената през 1993 г. Българска спортна организация на глухите. Основна задача на федерацията е развитието на спорта сред хората с увреден слух.

Страници

Subscribe to RSS - Спорт