Наука и Образование

Частна профилирана гимназия по информационни технологии и езици "Евклид"

Прием след 7 клас:
1.Профилиращи предмети:
1.1.Информатика
1.2.Чужд език - 19 часа в 8-ми подготвителен клас
1.3.Математика
2.Втори чужд език

Частна Профилирана Гимназия с Изучаване на Английски Език

СЕГ е профилирана гимназия основана 1998г. Учебното заведение предлага обучение по специалност в паралека Чуждоезикови профили, Природоматематически профили, Английски език, Информационни технологии.

Частно езиково средно общообразователно училище "Дорис Тенеди"

Училище „Дорис-Тенеди“ е регистрирано през 1994г. първоначално като начално училище с интензивно изучаване на английски език. През 1998г.

Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици "Свети Методий"

С решение на МНП - 1991 г. статут на 142 СОУ с изучаване на чужди езици – западноевропейски и славянски, съвместно със СУ “Св. Климент Охридски”, факултет “Славянски филологии”.

132. Средно общообразователно училище "Ваня Войнова"

132 училище е основано на 01 септември 1957 г. като основно. При откриването си то има за свой патрон Димитър Ганев. В началото на учебната 1959/1960 г. се сдобива със собствена сграда. През 1973/1974 г.

Страници

Subscribe to RSS - Наука и Образование