Изкуство и Култура

Исторически музей, гр. Панагюрище

Днешният исторически музей в Панагюрище е създаден на 20.01.1951 г. Той е научен и културно-просветен институт, осъществяващ опазването и съхраняването на паметниците на културата в Панагюрската община.

Галерия Академия

Щастливата комбинация между модерно и добре оборудвано изложбено пространство, съвременен възглед за отворена галерийна политика с традицията и постиженията на една от най-старите и авторитетни културни и об

Subscribe to RSS - Изкуство и Култура