Институции и организации

Министерство на здравеопазването

ГОРЕЩА ЛИНИЯ
На тези телефони от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК, както и на електронния адрес, всички граждани могат да подават сигнали или да получават обща информация за въпросите, които ги интересуват.

Конфедерацията на независимите синдикати в България

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) е наследник на 100–годишна профсъюзна традиция. Днес КНСБ е най-голямата обществена организация в България.

Съвет за Електронни Медии

Съвет за електронни медии е независим специализиран орган, който регулира радио- и телевизионната дейност в Република България, като регистрира или издава лицензии за осъществяването на такава дейност и упра

Страници

Subscribe to RSS - Институции и организации