Банки & Застраховане

Пенсионно осигуртелно дружество "Алианц България"

"Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД е част от семейството на Алианц Груп. "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД е учредило и управлява четири пенсионни фонда.

Пенсионноосигурителна компания ДСК - Родина

Пенсионноосигурителна компания “ДСК-Родина” АД осъществява дейност от 1997 г. Основен акционер на Компанията с 99.75% от капитала е “Банка ДСК” ЕАД, част от международната финансова група ОТП.

Subscribe to RSS - Банки & Застраховане